Saveti

Sunce uvek iza vaših leđa - na taj način ćete koristiti prednosti prirodnog osvetljenja i izbeći da osobe i predmeti u kadru izgledaju kao siluete, izuzev ako ne zelite takav efekat, na primer, uz zalazak sunca.

Blic nije obavezan - ma koliko bio koristan, blic ne mora biti upotrebljen na svakom snimku. Prirodno svetlo pa čak i slabijeg intenziteta na fotografijama često može stvoriti dodatnu izražajnost. Sa druge strane, blic može biti i kontraproduktivan ukoliko ga primenjujete u slikanju sjajnih predmeta i površina. Još jedna korisna tehnika sa blicem je "odbijanje" odsjaja blic lampe o zid ili neku drugu površinu da biste na taj način umanjili rizik od pojave preeksponiranosti snimka. 

Koristite perspektivu - umesto da ono što slikate uvek stavljate u sam centar kadra, pokušajte da se poigrate sa perspektivom. Ovde je korisno pravilo "trećina", koje podrazumeva da kadar podelite sa četiri prave linije koje se seku pod uglovima od 90 stepeni i zatim objekat koji snimate stavite na neku od zamišljenih tačaka preseka.

Menjajte balans bele boje - neutralizacija pozadinskog osvetljenja predstavlja ključ uspešne i verne reprodukcije boja. Pošto automatski proračun često može biti loše određen, preporučujemo vam da menjate predefinisane postavke namenjene različitim vrstama osvetljenja. Takođe, ako vaš aparat podržava ručno nameštanje balansa bele boje (potrebno je pred aparat staviti list belog papira i pritisnuti okidac za selekciju balansa belog) uvek se treba koristiti torn mogućnošću.

Držitete kameru čvrsto - mnoge potencijalno dobre fotografije nisu uspele zbog nepridržavanja osnovnih pravila. Čvrsto držanje kamere je osnovno za oštrinu fotografije. Kada pritiskate okidač, učinite to lagano jer jačim pritiskom nećete ništa dobiti. Čak i najmanji pokret kamere u pogrešnom trenutku uništiće vašu fotografiju. Uvek potražite oslonac za ruku kojom držite kameru, bilo na telu, na nekoj ogradi ili koristite fotografski stativ.

Potražite dobro svetlo - dobro odabrano svetlo je osnova uspeha fotografije, ali je ono može učiniti i zanimljivijom, punom boja i dinamičnijom. Jako sunce je samo jedna od brojnih formi svetla. Mnogi se iznenade kada otkriju da i svetlo tokom oblačnih dana može biti izvanredno za portrete Ijudi. Jako sunce tera nas da trepćemo, dok tokom oblačnih dana kontrasti nestaju, kao i kontrastne senke na licima Ijudi, odnosno svetlo je "mekano" i ravnomerno.

Koristite jednostavnu pozadinu - što jednostavniju pozadinu odaberete, posmatrač će više pažnje usmeriti na objekat koji želite da prikažete. Kod snimanja preuzmite punu kontrolu. Ako je potrebno pomerite kameru ili pomerite onog koga snimate da biste dobili jednostavnu i nenametljivu pozadinu.

Približite se - jedno od osnovnih pravila: što ste bliže onome što snimate, bolje su i fotografije. Približavanje eliminiše višak pozadine i fokus premesta na objekat snimanja, Razmislite kako da prikažete minimalnu scenu koja će i dalje biti zanimljiva i jednostavna. Ne zaboravite da proverite najmanju razdaljinu sa koje možete snimati svojom kamerom.

Pošaljite nam fotografije ili dokumenta putem Viber-a
Naznačite vaše zahteve, kao što su format fotografije ili broj kopija
Preuzemite ih u našoj radnji za 15 minuta!